Functie

Mensen thuis verzorgen. Onze wijkverpleegkundigen Rijnmond helpen patiënten die herstellen van een operatie of een (chronische) ziekte hebben, gehandicapten en ouderen. Zij geven verpleegkundige hulp, zoals het geven van injecties, het aanleggen van een infuus, het toedienen van medicijnen en het verzorgen van wonden. Ook helpt de verpleegkundige patiënten in Rotterdam met lichamelijke verzorging. De Wijkverpleegkundige stimuleert altijd de zelfredzaamheid van de patiënten om hen (weer) zo zelfstandig mogelijk te maken.

Vertrouwensband
Verpleging is mensenwerk en ieder mens is anders. Onze wijkverpleegkundige leven zich altijd in de individuele situatie van de patiënt in. Bij een goede verzorging staat een vertrouwensband vooraan. Daarnaast is de verpleegkundige Rotterdam stressbestendigheid, omdat zij te maken kunnen krijgen met sterfgevallen of andere crisissituaties.

Meer dan verzorging
Naast de verzorgende taken stelt de Wijkverpleegkundige ook diagnoses en zorgplannen op en voert deze uit. De Wijkverpleegkundige onderhoudt contacten met artsen en andere Verpleegkundigen. Ook voor administratieve zaken draaien onze Verzorgenden hun hand niet om. Ten slotte geeft de Wijkverpleegkundige advies over zaken als ziektes (aids, kanker), zwangerschap en verzorging. Zij geven dit advies aan de patiënten die zij behandelen en op voorlichtingsbijeenkomsten.

Twee niveaus
Een Wijkverpleegkundige is een verpleegkundige op niveau 5 (hbo); een Verpleegkundige in de Wijk is een verpleegkundige op niveau 4 (mbo). Een Wijkverpleegkundige kan daarom complexere taken verrichten dan een Verpleegkundige.
Een Verpleegkundige heeft onregelmatige werktijden en werkt zowel in de avond als in weekenddiensten.